Очевидно, що на відрізку [1; 5] функція приймає наркотики