Степені і корені

1. Степінь з натуральним показником

\[a^m \cdot a^n = a^{m+n}\]
\[\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}\]
\[{ \Big(a \cdot b \Big) }^n = a^n \cdot b^n\]
\[{(a^m)}^n = a^{m \cdot n}\]
\[\Big(\frac{a}{b}\Big)^n = \frac{a^n}{b^n}\]

Якщо \(a>b, b>0\), то

\[a^n > b^n.\]

Обчислення степеня

\[a^n = b\]
\(a\) \(=\)
\(n\) \(=\)
\(b\) \(=\)

2. Степінь з цілим показником

\[a^{-n} = \frac{1}{a^{n}},\]

де \(a \ne 0\), \(n\) — ціле.

\[a^{0} = 1\]

3. Степінь з раціональним показником

\[a^{ \frac{m}{n} } = \sqrt[n]{a^m},\]

де \(a > 0\), \(m\) — ціле, \(n\) — натуральне.

4. Арифметичний корінь

\[\sqrt{a^2} = |a|\]
\[\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}\]
\[\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{ \sqrt{a} }{ \sqrt{b} }\]
\[\sqrt{b^2 \cdot a} = |b| \sqrt{a}\]

Якщо

\[\sqrt[n]{a} = b,\]

то

\[b^{n}=a, ~ b\geq 0.\]
\[\sqrt[n]{ \sqrt[k]{a} } = \sqrt[nk]{a}\]
\[\sqrt[n]{a^{k}} = {\Big(\sqrt[n]{a}\Big)}^k\]

Обчислення кореня

\[\sqrt[n]{a} = b\]
\(a\) \(=\)
\(n\) \(=\)
\(b\) \(=\)

Винесення множника з-під знака кореня

  1. Підкореневий вираз розкладіть на множники, серед яких є квадрати виразів.
  2. Застосуйте теорему про корінь з добутку.
  3. Знайдіть добуток одержаних множників.
  4. Запишіть відповідь.

Внесення множника під знак кореня

  1. Множник перед знаком кореня піднесіть до квадрата.
  2. Запишіть одержаний квадрат під знаком даного кореня.
  3. Знайдіть добуток виразів під знаком кореня.
  4. Запишіть відповідь.