Тригонометричні перетворення

Тригонометричні формули (або тригонометричні тотожності) — математичні вирази для тригонометричних функцій, які виконуються при всіх значеннях аргумента.

Тригонометричні формули широко використовуються як в математиці, так і в фізиці. В математиці — при розв'язуванні трикутників, інтегруванні, в теорії функцій комплексних змінних і т.д. В фізиці — при розв'язуванні задач, в яких векторні величини не лежать на одній прямій.

Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

Тут і далі запис \(k\in \mathbb{Z}\) означає, що \(k\) — будь-яке ціле число.

\[\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1\]
\[\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, ~\alpha \ne \frac{\pi (2k+1)}{2}, k\in \mathbb{Z}\]
\[\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}, ~\alpha \ne \pi k, k\in \mathbb{Z}\]
\[\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1, ~\alpha \ne \frac{\pi k}{2}, k\in \mathbb{Z}\]
\[1 + \operatorname{tg}^{2} \alpha = \frac{1}{\cos^{2} \alpha}, ~\alpha \ne \frac{\pi (2k+1)}{2}\]
\[1 + \operatorname{ctg}^{2} \alpha = \frac{1}{\sin^{2} \alpha}, ~\alpha \ne \pi k\]

Формули додавання

\[\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta\]
\[\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta\]
\[\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - sin \alpha \cdot \sin \beta\]
\[\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + sin \alpha \cdot \sin \beta\]
\[\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta} {1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}\]
\[\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}, ~\alpha, ~\beta, ~\alpha - \beta \ne \frac{\pi}{2} + \pi k, k\in \mathbb{Z}\]

Формули подвійного аргументу

\[\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos \alpha\]
\[\cos 2\alpha = \cos^{2} \alpha - sin^{2} \alpha = 2\cos^{2} \alpha - 1 = 1 - 2\sin^{2} \alpha\]
\[\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1-\operatorname{tg}^{2} \alpha }\]

Формули половинного аргументу

\[\sin^{2} \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos \alpha}{2}\]
\[\cos^{2} \frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos \alpha}{2}\]
\[\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1+\cos \alpha} = \frac{1-\cos \alpha}{\sin \alpha}, ~\alpha \ne \pi + 2 \pi k, k\in \mathbb{Z}\]

Формули перетворення суми в добуток

\[\sin \alpha + \sin \beta = 2\sin\Big(\frac{\alpha + \beta}{2}\Big) \cdot \cos\Big(\frac{\alpha - \beta}{2}\Big)\]
\[\sin \alpha - \sin \beta = 2\cos\Big(\frac{\alpha + \beta}{2}\Big) \cdot \sin\Big(\frac{\alpha - \beta}{2}\Big)\]
\[\cos \alpha + \cos \beta = 2\cos\Big(\frac{\alpha + \beta}{2}\Big) \cdot \cos\Big(\frac{\alpha - \beta}{2}\Big)\]
\[\cos \alpha - \cos \beta = - 2\sin\Big(\frac{\alpha + \beta}{2}\Big) \cdot \sin\Big(\frac{\alpha - \beta}{2}\Big)\]
\[\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin( \alpha + \beta )}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}\]
\[\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}, ~\alpha, \beta \ne \frac{\pi}{2} + \pi k, k\in \mathbb{Z}\]

Формули перетворення добутку в суму

\[\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta )}{2}\]
\[\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta )}{2}\]
\[\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta )}{2}\]

Співвідношення між \(\sin\alpha\), \(\cos\alpha\) і \(\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\)

\[\sin \alpha = \frac{ 2\operatorname{tg}\large\frac{\alpha}{2} }{ 1+\operatorname{tg}^{2}\large\frac{\alpha}{2} }, ~\alpha \ne (2k+1) \pi\]
\[\cos \alpha = \frac{ 1-\operatorname{tg}^{2}\large\frac{\alpha}{2} }{ 1+\operatorname{tg}^{2}\large\frac{\alpha}{2} }, ~\alpha \ne (2k+1) \pi\]

Додаткові формули

\[\sin 3\alpha = 3\sin \alpha - 4\sin^{3}\alpha\]
\[\cos 3\alpha = 4\cos^{3}\alpha - 3\cos \alpha\]

Формули зведення

\(x\) \(\frac{\pi}{2} + \alpha\) \(\pi + \alpha\) \(\frac{3\pi}{2} + \alpha\) \(-\alpha\) \(\frac{\pi}{2} - \alpha\) \(\pi - \alpha\) \(\frac{3\pi}{2} - \alpha\)
\(\sin x\) \(\cos \alpha\) \(-\sin \alpha\) \(-\cos \alpha\) \(-\sin \alpha\) \(\cos \alpha\) \(\sin \alpha\) \(-\cos \alpha\)
\(\cos x\) \(-\sin \alpha\) \(-\cos \alpha\) \(\sin \alpha\) \(\cos \alpha\) \(\sin \alpha\) \(-\cos \alpha\) \(-\sin \alpha\)
\(\operatorname{tg}x\) \(-\operatorname{ctg} \alpha\) \(\operatorname{tg} \alpha\) \(-\operatorname{ctg} \alpha\) \(-\operatorname{tg} \alpha\) \(\operatorname{ctg} \alpha\) \(-\operatorname{tg} \alpha\) \(\operatorname{ctg} \alpha\)
\(\operatorname{ctg}x\) \(-\operatorname{tg} \alpha\) \(\operatorname{ctg} \alpha\) \(-\operatorname{tg} \alpha\) \(-\operatorname{ctg} \alpha\) \(\operatorname{tg} \alpha\) \(-\operatorname{ctg} \alpha\) \(\operatorname{tg} \alpha\)

Значення тригонометричних функцій деяких кутів

\(\alpha\) \(0 (0^{\circ})\) \(\frac{\pi}{6} (30^{\circ})\) \(\frac{\pi}{4} (45^{\circ})\) \(\frac{\pi}{3} (60^{\circ})\) \(\frac{\pi}{2} (90^{\circ})\)
\(\sin \alpha\) \(0\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(1\)
\(\cos \alpha\) \(1\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(0\)
\(\operatorname{tg} \alpha\) \(0\) \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) \(1\) \(\sqrt{3}\) Не існує
\(\operatorname{ctg} \alpha\) Не існує \(\sqrt{3}\) \(1\) \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) \(0\)
\(\alpha\) \(\pi (180^{\circ})\) \(\frac{3\pi}{2} (270^{\circ})\) \(2 \pi (360^{\circ})\)
\(\sin \alpha\) \(0\) \(-1\) \(0\)
\(\cos \alpha\) \(-1\) \(0\) \(1\)
\(\operatorname{tg} \alpha\) \(0\) Не існує \(0\)
\(\operatorname{ctg} \alpha\) Не існує \(0\) Не існує

Значення тригонометричної функції

\(\Big(\) \(\Big)\)

Значення тригонометричної функції будь-якого гострого кута

\(\Big(\) ° \(\Big)\)

Обчислення кута за тригонометричною функцією

=