Середні величини

Середнє арифметичне

Середнє арифметичне \(n\) чисел \(a_1, a_2, \dots, a_n\) — частка від ділення суми цих чисел на їх кількість:

\[Ср. ар. = \frac{a_1~+~a_2~+~...~+~a_n}{n}.\]

Наприклад, середнє арифметичне чисел 83, 87, 81, 90 дорівнює

\[Ср. ар. = \frac{83 + 87 + 81 + 90}{4} = 85\frac{1}{4} = 85,25.\]

Арифметичне середнє не менше від середнього геометричного.

Середнє геометричне

Середнє геометричне \(n\) чисел \(a_1, a_2 \dots a_n\) дорівнює кореню \(n\)-го степеня із добутку даних чисел:

\[Ср. геом. = \sqrt[n]{a_1~\cdot~a_2~\cdot~...~\cdot a_n}.\]

Наприклад, середнє геометричне чисел 40, 50, 82 дорівнює

\[Ср. геом. = \sqrt[3]{40~\cdot~50~\cdot~82} = \sqrt[3]{164 000} \approx 54,7370.\]

Середні величини

Обчислює середнє арифметичне, середнє геометричне і середнє квадратичне (середнє квадратичне відхилення).
Використовуйте клавішу «Enter», щоб розділити числа один від одного
Очистити