Тригонометричні функції

Тригонометрична функція — функція кута, що змінюється зі зміною кута, якому вона відповідає. Наприклад, \(y = \sin x\). Наука, що вивчає властивості тригонометричних функцій, називається тригонометрією.

Графік функцій синус (анімація)
Графік функцій синус (анімація). Джерело: wikimedia.org

Тригонометричні функції:

 1. Функція

  \[y = \sin x\]

  Область визначення: вся числова пряма.

  Множина значень: відрізок \([-1;1]\).

  Функція непарна.

  Найменший додатній період: \(2 \pi\).

 2. Функція

  \[y = \cos x\]

  Область визначення: вся числова пряма.

  Множина значень: відрізок \([-1;1]\).

  Функція парна.

  Найменший додатній період: \(2 \pi\).

 3. Функція

  \[y = \operatorname{tg}{x}\]

  Область визначення: множина дійсних чисел, крім чисел виду \(\frac{\large \pi}{\large 2} + \pi n\), \(n\) — ціле.

  Множина значень: вся числова пряма.

  Функція непарна.

  Найменший додатній період: \(\pi\).

 4. Функція

  \[y = \operatorname{ctg}{x}\]

  Область визначення: множина дійсних чисел, крім чисел виду \(\pi n\), \(n\) — ціле.

  Множина значень: вся числова пряма.

  Функція непарна.

  Найменший додатній період: \(\pi\).

Якщо вам потрібно побудувати декілька графіків на одній площині, то скористайтесь цим сервісом.