Система числення

Нумерація

Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити будь-яке невід'ємне число.

Завдання всякої нумерації — зобразити будь-яке натуральне число за допомогою невеликої групи спеціальних знаків (цифр).

Цифри

Цифри (від арабського «сифр») — знаки для запису чисел. Слово «цифра» без уточнення зазвичай означає один з наступних знаків: \(0~1~2~3~4~5~6~7~8~9\) (так звані «арабські цифри»).

Існують також багато інших варіантів: римські цифри (I V X L C D M), шістнадцяткові цифри (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F), у деяких мовах, наприклад, в івриті, в давньогрецькій та церковнослов'янській мовах, існує система запису чисел буквами.

Арабсько-індійські цифри

Родоначальницею нашої сучасної нумерації була, очевидно, нумерація, що виникла в Індії. На жаль, дуже мало відомо про те, як і коли в Індії почали позначати числа за позиційним принципом. З Індії ця система поширилася в інші країни. Деякі народи запозичили в індійців тільки позиційний принцип, зберігши своє старе написання цифр (наприклад, китайці), інші — запозичили в індійців і їх цифри.

Вже в 874 р. з’явились рукописи арабською мовою, які містили індійський позиційний запис чисел. Індійські, або, як їх іноді називають арабсько-індійські цифри пізніше поширились на всьому мусульманському сході, а також у мавританських країнах (територія сучасної Іспанії). Вони й стали прямими родоначальниками наших цифр.

Конвертер арабських чисел в римські

Переводить арабські цифри в римські

Джерело