Тіла обертання

Тіла обертання — об'ємні тіла, що виникають при обертанні плоскої фігури, обмеженої кривою, навколо осі, що лежить в тій же площині.

Циліндр

Циліндр — тіло, яке складається з двох кругів, які суміщаються паралельним перенесенням, та всіх відрізків, що сполучають відповідні точки цих кругів. Круги називаються основами циліндра, а відрізки, що сполучають відповідні точки кіл кругів, — твірними циліндра.

Циліндр
Рис. 1. Циліндр

Площа бічної поверхні циліндра обчислюється за формулою:

\[S_{біч} = 2 \pi R H\]

де \(R\) — радіус, а \(H\) — висота циліндра.

Об'єм циліндра дорівнює добутку площі його основи на висоту:

\[V = \pi R^2 H\]

Конус

Конус — це тіло, яке складається із круга — основи конуса, точки, яка не лежить у площині цього круга, — вершини конуса — та всіх відрізків, що сполучають вершину конуса з точками основи.

Конус
Рис. 2. Конус

Твірні — відрізки, що з'єднують вершину з точками основи.

Висота — перпендикуляр, проведений з вершини до центра основи.

Площа бічної поверхні конуса дорівнює половині добутку довжини кола основи на твірну:

\[S_{біч} = \pi R l\]

де \(l\) — твірна.

Об'єм конуса дорівнює одній третій добутку площі його основи на висоту:

\[V = \frac{1}{3} \pi R^2 H\]

Площа зрізаного конуса дорівнює:

\[S = \pi (R_1+R_2) l\]

Об'єм зрізаного конуса дорівнює:

\[V = \frac{1}{3} \pi h \biggl(R_1^2+R_1 R_2+R_2^2\biggr)\]

Куля, сфера

Кулею називається тіло, що складається з усіх точок простору, відстань від яких до даної точки не перевищує заданої. Ця точка — центр кулі. Радіус — задана відстань. Поверхня кулі називається сферою.

Куля, сфера
Рис. 3. Куля, сфера

Площа бічної поверхні кулі дорівнює почетвереній площі великого круга:

\[S = 4 \pi R^2\]

Об'єм кулі дорівнює добутку площі її поверхні на третину радіуса:

\[V = \frac{4}{3} \pi R^3\]

Pi Machine

Цей он-лайн вирішувач (калькулятор) обчислює об'єм циліндра, конуса, кулі, а також площу бічної поверхні із заданою точністю.
Округлити до знаків після коми

Циліндр

Радіус основи: Ріст:

Конус

Радіус основи: Ріст:

Сфера

Радіус: