√2 + √3

Платон (427—348 рр. до н. е.) отримав досить точне значення числа Пі для свого часу: \(\sqrt{2} + \sqrt{3} = 3,146\).