Прізвище видатного французького математика

Розв'яжіть кросворд і знайдіть таємне слово, яке виділене товстішою рамкою. Це слово — це прізвище видатного французького математика.

Кросворд Прізвище видатного французького математика
  1. 1. Математичний знак кореня, яким позначають дію добування кореня, а також результат цієї дії.
  2. 2. Допоміжна пропозиція, яка вживається при доказах інших теорем.
  3. 3. Дріб, чисельник і знаменник якого не мають спільних дільників.
  4. 4. Число, значення якого прийняте як стале (наприклад, число 3,1415).
  5. 5. Прилад для креслення дуг, кіл, лінійних вимірів.
  6. 6. Сота частина якого-небудь числа.