Кросворди

 • Прізвище видатного французького математика

  Розв'яжіть кросворд і знайдіть таємне слово, яке виділене товстішою рамкою. Це слово — це прізвище видатного французького математика.

  Кросворд Прізвище видатного французького математика
  1. 1. Математичний знак кореня, яким позначають дію добування кореня, а також результат цієї дії.
  2. 2. Допоміжна пропозиція, яка вживається при доказах інших теорем.
  3. 3. Дріб, чисельник і знаменник якого не мають спільних дільників.
  4. 4. Число, значення якого прийняте як стале (наприклад, число 3,1415).
  5. 5. Прилад для креслення дуг, кіл, лінійних вимірів.
  6. 6. Сота частина якого-небудь числа.

 • Давньогрецький філософ, математик і містик

  Розв'яжіть кросворд і знайдіть таємне слово — давньогрецький філософ, математик і містик.

  Кросворд Давньогрецький філософ, математик і містик
  1. 1. Чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні, а інші дві — непаралельні.
  2. 2. В арифметиці число, складене з цілого числа і частки одиниці.
  3. 3. Множник при членах рівняння, виражений найчастіше цифрами.
  4. 4. Сполучний закон чисел.
  5. 5. Частина площини, обмежена колом.
  6. 6. Відрізок прямої, який з’єднує дві вершини багатокутника, що не лежать на одній стороні.
  7. 7. Відсутність чи порушення симетрії.

 • Давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном

  Розв'яжіть кросворд і знайдіть таємне слово — давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном.

  Кросворд Давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном
  1. 1. Багатогранник, одна з граней якого — плоский багатокутник, а інші грані — трикутники зі спільною вершиною, що не лежить у площині основи.
  2. 2. Багатокутник з чотирма сторонами, які не лежать на одній прямій і не перетинаються.
  3. 3. Границя відношення приросту функції до приросту її аргументу коли приріст аргументу прямує до нуля (якщо така границя існує).
  4. 4. Геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо однієї сторони.
  5. 5. Комбінація математичних знаків, що виражає яку-небудь залежність.
  6. 6. Математичне твердження, істинність якого встановлено шляхом доведення.
  7. 7. Відрізок, який з’єднує яку-небудь точку кола, кулі чи сфери з центром, а також довжина цього відрізка.