Знаки множення, ділення, інтеграла та диференціала

Знаки множення у вигляді крапки та ділення у вигляді двокрапки вперше використав Готфрід Лейбніц в 1684 і 1698 рр. У 1675 р. він також винайшов знаки інтеграла та диференціала.