Скільки ми отримаємо?

Якщо поділити 50 на половину і додати 50, то скільки ми отримаємо?

Скільки ми отримаємо?

Відповідь

150. Міркуємо так: 50 ÷ 1/2 + 50 = 50 × 2 + 50 = 150.