Тригонометричні функції

Тригонометрична функція — функція кута, що змінюється зі зміною кута, якому вона відповідає. Наприклад, \(y = \sin x\). Наука, що вивчає властивості тригонометричних функцій, називається тригонометрією.

Графік функцій синус (анімація)
Графік функцій синус (анімація). Джерело: wikimedia.org

Тригонометричні функції:

  1. Функція

    \[y = \sin x\]

    Область визначення: вся числова пряма.

    Множина значень: відрізок \([-1;1]\).

    Функція непарна.

    Найменший додатній період: \(2 \pi\).

  2. Функція

    \[y = \cos x\]

    Область визначення: вся числова пряма.

    Множина значень: відрізок \([-1;1]\).

    Функція парна.

    Найменший додатній період: \(2 \pi\).

  3. Функція

    \[y = \operatorname{tg}{x}\]

    Область визначення: множина дійсних чисел, крім чисел виду \(\frac{\large \pi}{\large 2} + \pi n\), \(n\) — ціле.

    Множина значень: вся числова пряма.

    Функція непарна.

    Найменший додатній період: \(\pi\).

  4. Функція

    \[y = \operatorname{ctg}{x}\]

    Область визначення: множина дійсних чисел, крім чисел виду \(\pi n\), \(n\) — ціле.

    Множина значень: вся числова пряма.

    Функція непарна.

    Найменший додатній період: \(\pi\).

Побудова простих графіків функцій (Flash).

Якщо вам потрібно побудувати декілька графіків на одній площині або ваш браузер не підтримує Flash, то скористайтесь цим сервісом.