Комбінаторика. Елементи теорії ймовірностей

Комбінаторика Комбінаторика. Елементи теорії ймовірностей. Ілюстрація — розділ математики про вибір і розташування елементів деякої множини на підставі будь-яких умов.

Комбінаторика почала виділятися в окремий розділ математики в роботах Б. Паскаля і П. Ферма, хоча окремі поняття і факти комбінаторики були відомі ще математикам античності та середньовіччя.

Великий внесок у розвиток комбінаторики внесли Г. Лейбніц, Я. Бернуллі і Л. Ейлер. У їх працях були дані визначення основних понять комбінаторики, розвинені перші комбінаторні методи і вказані їх застосування, а також простежено зв'язок комбінаторики з обчисленням ймовірностей.

Саме комбінаторика послужила фундаментальною основою початків теорії ймовірностей.

Теорія ймовірностей — розділ математики, присвячений вивченню ймовірності — вимірювання можливості настання певної події в тих чи інших умовах, які можуть повторюватися скільки завгодно велику кількість разів. Теорія ймовірностей дозволяє по ймовірностям настання одних випадкових події знаходити ймовірність настання інших випадкових подій, будь-яким чином пов'язаних з першими.

Джерело: А.Г. Цыпкин. Справочник по математике, 1983, Москва «Наука».

Ключові слова: , , .