Алгебра. Історична довідка

Мухаммед аль-ХорезміТермін «алгебра» походить від назви твору Мухаммеда аль-Хорезмі «Альджебр аль-мукабала» (IX століття), що містить загальні методи вирішення задач, які зводяться до рівнянь 1-й і 2-го степеня.

До середини XVII століття в основному склалася сучасна алгебраїчна символіка. Аж до XVIII століття під алгеброю розумілася наука про буквені обчислення — тотожні перетворення буквених формул), рішення рівнянь 1-й — 4-го степеня, логарифми, прогресії, комбінаторика. В даний час всі ці розділи алгебри прийнято називати елементарною алгеброю.

У XVIII-XIX століттях предмет алгебри — це перш за все вивчення многочленів, теорія алгебраїчних рівнянь з одним невідомим, теорія систем лінійних рівнянь з декількома невідомими, а також теорія матриць і визначників.

Третій (сучасний) етап розвитку алгебри як науки про алгебраїчні операціях почався в середині XIX століття і був пов'язаний з появою різноманітних прикладів алгебраїчних операцій над об'єктами зовсім іншої природи, ніж дійсні числа. Першими такими прикладами були множення підстановок і операції над комплексними числами.

Джерело: А.Г. Цыпкин. Справочник по математике, 1983, Москва «Наука».

Ключові слова: .