Архів категорії ‘‘Цікава фізика’’

Звукові хвилі

Звукові хвилі (акустичними хвилями) — це повздовжні хвилі: вони складаються із частинок, що коливаються вздовж напряму поширення хвилі, створюючи області високого і низького тиску (області розрідження і стиску). Вони можуть поширюватися в твердих тілах, рідинах і газах і мають широкий діапазон частот.

Читати далі »

Поширення коливань у пружних середовищах

Механічні хвилі поширюються у пружних суцільних середовищах, незважаючи на те, що речовини складаються з молекул і мають переривчату структуру, між молекулами існують сили притягання і відштовхування. Властивістю суцільних середовищ є їх здатність передавати механічний рух.

Читати далі »

Вібрація та її вплив на живі істоти

При роботі багатьох механізмів виникають вібрації, які наносять шкоду людині. При вібрації коливається або все тіло, або його частинки.

Вібрація, як будь-який коливальний рух, має амплітуду і частоту.

Читати далі »

Зв'язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом

Графічно хвиля зображується у вигляді синусоїди. Коливання в суцільному середовищі поширюються не миттєво, а з певною швидкістю, яка залежить від густини і пружних властивостей цього середовища.

Читати далі »

Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

Своїми відкриттями наблизили день польоту в космос першого землянина: герой Вітчизняної війни 1812 року Олександр Засядько — нащадок славних запорожців з династії козацьких гармашів; народоволець Микола Кибальчич, запропонувавши перший проект ракети з пороховим двигуном; Костянтин Ціолковський, у сім'ї якого рід вели від Северина Наливайка (Волинь, зокрема Рівненщина — батьківщина предків К.Ціолковського).

Читати далі »

Сила тертя

З явищем тертя людина зустрічається щоденно в процесі трудової діяльності: в одних випадках вона зменшує його, в інших — збільшує. Сила тертя супроводжує будь-який рух тіла чи стан спокою. Вона виникає при безпосередньому стиканні тіл і завжди напрямлена вздовж поверхні стикання.

Є такі види тертя:

  • спокою,
  • ковзання,
  • кочення,
  • сухе і рідке тертя.

Сила тертя спокою напрямлена протилежно — силі, що прикладена до нерухомого тіла і паралельна до поверхні стикання його з іншим тілом.

Сили, які діють на брусок

Читати далі »

Закон Гука

У випадку малих деформацій тіл, зв'язок між пружністю і деформацією виражається законом Гука: сила пружності пропорційна до величини деформації

\[F = -k \cdot \Delta l\]

Читати далі »

Сили пружності

Ми знаємо, що у природі існує декілька видів сил: сила тяжіння, сила тертя, ядерні сили, електрична сила, магнітна сила, або якщо узагальнити, то маємо сили гравітаційні, електромагнітного походження, слабої взаємодії та сильної (ядерні) взаємодії.

Читати далі »

Явище інерції

Явище збереження швидкості тіла називають інерцією. Тому й система відліку, відносно яких тіла рухаються із сталою швидкістю, коли зовнішні дії на них компенсовані, називають інерціальними, а перший закон Ньютона — законом інерції, інерціальних систем відліку — безліч.

Читати далі »

Перший закон Ньютона

З життєвого досвіду відомо, що причиною зміни швидкості тіла, тобто причиною прискорення, є дія іншого тіла. Наприклад, шайба починає рухатись по льоду під дією ключки; ця ж шайба зупиняється через деякий час від дії на неї сили тертя об лід.

Читати далі »