Зв'язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом

Графічно хвиля зображується у вигляді синусоїди. Коливання в суцільному середовищі поширюються не миттєво, а з певною швидкістю, яка залежить від густини і пружних властивостей цього середовища.

\[V = \frac{\lambda}{T}\]

\[V = \lambda \gamma\]

\[T = \frac{1}{\gamma}\]

де \(\lambda\) — довжина хвилі, \(\gamma\) — частота коливань, \(T\) — час.

Поздовжні хвилі поширюються в твердих тілах швидше, ніж поперечні. При землетрусах в земній корі від епіцентру поширюються так звані сейсмічні хвилі деформації, які сприймаються сейсмографами. Причому повздовжні хвилі досягають сейсмічну станцію скоріше, ніж поперечні; за проміжком часу між приходом тих і других хвиль можна визначити віддаль до епіцентру явища, що викликало сейсмічні хвилі і розмір катастрофи.

Ключові слова: , .