Поширення коливань у пружних середовищах

Механічні хвилі поширюються у пружних суцільних середовищах, незважаючи на те, що речовини складаються з молекул і мають переривчату структуру, між молекулами існують сили притягання і відштовхування. Властивістю суцільних середовищ є їх здатність передавати механічний рух.

Процес поширення коливань всередині будь-якого середовища називається хвилею. Хвиля переносить коливальний рух, який передається від однієї частини середовища до іншої. Хвиля — це напрямлене переміщення не самої речовини, а енергії. Є два види механічних хвиль:

  • поперечні та
  • повздовжні.

На поверхні води, коли кинути камінь, біжить поперечна хвиля, бо частинки води коливаються перпендикулярно до напряму поширення хвилі.

Хвилі, що поширюються в напрямі, перпендикулярному до напряму коливань частинок у хвилі, називаються поперечними.

Поперечними називаються хвилі, частинки якої коливаються перпендикулярно до напряму поширення хвилі.

Повздовжними називаються хвилі, частинки якої коливаються вздовж напряму поширення хвилі.

Поперечні хвилі можна спостерігати при коливанні води, а поздовжні на м’якій розтягнутій пружині.

Поздовжні хвилі поширюються в твердих, рідких і газоподібних середовищах, а поперечні — в твердих середовищах.

Довжиною хвилі називається найкоротша відстань, на яку поширюється коливання за час \(T\). Довжина хвилі позначається грецькою буквою \(\lambda\) («лямбда») і вимірюється в метрах.

Ключові слова: , , .