Сили пружності

Ми знаємо, що у природі існує декілька видів сил: сила тяжіння, сила тертя, ядерні сили, електрична сила, магнітна сила, або якщо узагальнити, то маємо сили гравітаційні, електромагнітного походження, слабої взаємодії та сильної (ядерні) взаємодії.

Окремо можна виділити сили пружності, сили, які виникають під час деформації тіл. Якщо під дією якоїсь зовнішньої сили, яка старається змістити атоми або молекули всередині тіла з їхніх положень, то тіло може змінити свою форму, тобто деформуватись. Але в результаті дії зовнішньої сили всередині тіла виникає сила протидії у протилежному напрямку. Ця сила і буде силою пружності.

Так як вона виникає між молекулами чи атомами, які втримуються за рахунок електромагнітної взаємодії, то і сила пружності буде того ж походження.

Існує багато видів деформації: розтягу, стиску, зсуву, кручення, а також різних їх комбінацій, які зводяться по суті до двох: розтягу (чи стиску) та зсуву.

За матеріалами О.І. Нечай, О.Г. Гончар.

Ключові слова: , .