Форми позакласної роботи (початкові класи)

У шкільній практиці розрізняють такі форми позакласної роботи:

  • індивідуальна,
  • групова,
  • масова.

До індивідуальної роботи можна віднести виготовлення наочного приладдя,рисування діаграм, підготовку і добір матеріалу для складання задач. Індивідуальна робота — це самостійна робота, яка дає учням добрі практичні навички.

До групової форми належать робота математичного гуртка, проведення математичних ігор, випуск математичної газети. При цій формі роботи підбирають групу учнів, які мають однаковий вік і однакові інтереси. Роботу групи планує вчитель, але ініціатива при складанні плану повинна належати учням.

Масовими заходами є проведення екскурсій, математичних вечорів, конкурсів, олімпіад тощо.

Різні форми позакласної роботи дають можливість будувати її з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Одні діти проявляють інтерес до розв'язування задач, інші хочуть майструвати — виготовляти наочне приладдя,а ще інші успішно можуть виступити перед своїми товаришами і т.д. Тому важливе значення має вивчення індивідуальних особливостей учнів і добір для них найбільш цікавої форми роботи.

Як правило, позакласну роботу проводять систематично, за заздалегідь розробленим планом. Але це не виключає епізодичного проведення, особливо в I та II класах, окремих заходів: математичних ігор, годин цікавої арифметики та ін.

Зміст позакласних заходів треба добирати так, щоб дати можливість учням вивчати в більш ранньому віці елементи сучасної науки в доступній для них формі.

Так, на заняттях математичного гуртка можна розширити і поглибити відомості з початкової геометрії, ознайомити учнів з буквеною символікою (наприклад, за допомогою запису числовою формулою розв'язання ряду задач одного і того самого математичного змісту, а потім складання формули розв'язання задач цього типу, введення позначення невідомого буквою і т. д.), ввести поняття про рівняння і про алгебраїчний спосіб розв'язання задач тощо.

Однак новий геометричний і алгебраїчний матеріал повинен бути доступний розумінню дітей молодшого шкільного віку. Елементи алгебри слід вводити на основі арифметичних фактів та їх узагальнення.

Джерело: Є. П. Морокішко, В. І. Чепелєв. Позакласна робота з арифметики.

Ключові слова: , .