«Майстер-Тест» для тестування за допомогою онлайн тестів

Майстер-Тест — це безкоштовний інтернет сервіс, який намагається задовольнити потреби кожного, хто хоче використовувати інтернет для перевірки знань за допомогою тестів та підготовки студентів та учнів до проходження тестів.

Основна мета ресурсу:

  1. Дати можливість легко створювати онлайн тести, використовуючи сучасні технології.
  2. Тестувати учнів / студентів в режимі онлайн.
  3. Створювати тренувальні тести, які можна проходити без підключення до мережі інтернет.

Вивчення теореми косинусів в шкільному курсі геометрії

Автор: Якушев Анатолій Володимирович (Вчитель математики та інформатики, вища категорія, вчитель-методист. Педагогічний стаж — 30 років).

Досить часто при розв’язуванні різноманітних задач математики, і не тільки математики, доводиться застосовувати теорему косинусів. Свідоме засвоєння цієї теореми учнями є важливим аспектом навчального процесу.

В даній розробці пропонується ще один підхід вивчення теми «Теорема косинусів» в курсі геометрії 9 класу.

Завантаження →

Ще раз про рівняння прямої

Автор: Якушев Анатолій Володимирович (Вчитель математики та інформатики, вища категорія, вчитель-методист. Педагогічний стаж — 30 років).

Вперше в шкільному курсі математики рівняння прямої виводиться в 8 класі після розгляду початкових питань теми «Декартові координати на площині» (Погорєлов О.В. Геометрія. Підручник. для 7 — 9 кл. — К.: Школяр, 2004.). Рівняння отримують у вигляді ax + by + c = 0. Далі учням пропонуються задачі, в яких потрібно знайти рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. При знаходженні цих рівнянь доводиться розв’язувати систему двох рівнянь з трьома невідомими. Одна з таких задач розв’язана в підручнику, при цьому, щоб отримати остаточне рівняння, відбувається скорочення рівняння на с без пояснення можливості такого скорочення. Щоб позбутись цієї та інших незручностей пропонується іншій підхід вивчення питання, пов’язаного з рівняннями прямої і її властивостями...

Завантаження →

Показникова функція (урок в комп’ютерному класі)

Автор: Якушев Анатолій Володимирович.

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють більш ефективно вивчати окремі теми шкільного курсу математики. Розглянемо застосування одного з найпоширеніших програмних засобів — електронної таблиці Microsoft Office Excel для вивчення властивостей елементарних функцій, використовуючи графічні можливості цього продукту...

Мета:

  • засвоєння учнями поняття показникової функції, її властивостей;
  • формування та розвиток графічної культури учнів;
  • виховувати кмітливість, увагу, спостережливість, акуратність та точність виконання дій при роботі з комп’ютером.

Завантаження →

Математичні розваги (завдання для початкових класів)

Мета: Виховувати у дітей зацікавленість до математичних завдань, зацікавити їх дотепними іграми, логічними задачами з елементами гумору, викликати радість пізнання.

В зал заходять діти – цифри від 1 до 9, а за ними – решта дітей групи. Кожна цифра характеризує саму себе.

Кругла, наче буква О,

Цифра “нуль”, або ніщо

Як стоїть він сам-саміський,

То й не значить нічогісько!

Далі діти читають вірші С.М.Маршака у перекладі Наталі Забіли.

Завантаження →

Подорож до країни ввічливості та доброти (урок)

Мета. Узагальнити знання учнів про правила поведінки вдома, в школі, в громадських місцях, виховувати шанобливе ставлення до старших, батьків, виявляти піклування про молодших, слабших.

Обладнання. Лист професора Будьласки, 7 розрізаних ключів, Карта подорожі із зупинками, плакат "Правила поведінки", картки для семафора, конверти із завданнями, словник чемної людини, плакат, портфель з книжками.

Завантаження →

Сценарій виховного заходу на тему: «Брейн-ринг»

Мета виховного заходу: повторити і узагальнити знання учнів з математики; розвивати логічне мислення, вміння знаходити вихід із нестандартної ситуації; виховувати увагу, самостійність, потяг до знань. Виховувати у дітей зацікавленість до математичних завдань, зацікавити їх логічними задачами з елементами гумору.

Форма проведення: гра-змагання, умови якої такі ж, як в телегрі «Брейн-ринг».

Методи проведення: Змагання команд в розв’язуванні нестандартних задач, підібраних вчителем з математики, в умінні висловлювати суперникам, журі і вболівальникам свої думки, в умінні перевіряти чужі розв’язки. 

Використані джерела: 

  1. Інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя» (Січень 1’2007).
  2. Інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя» (Січень 1-2’2006, Цікава математика).
  3. Інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя» (Лютий №3-4 2005).

Завантаження →

Презентації з математики

Готові шкільні презентації з математики.

Презентації з математики

Висловлювання Гільберта Д. про математику


… наочне розуміння грає першочергову роль у геометрії.


У величезному саду геометрії кожний може підібрати собі букет за смаком…


Різні галузі геометрії перебувають у тісних і часто неочікуваних взаємозв’язках одна з одною.


Арифметичні знаки — це записані геометричні фігури, а геометричні фігури — це намальовані формули, і ніякий математик не зміг би обійтися без цих намальованих формул, так само як і не зміг би відмовитись під час обчислення від взяття в дужки або їх розкриття або застосування інших аналітичних знаків.

Цитати Сойєра У. про математику


… людині, яка вивчає алгебру, часто корисніше розв’язати одну й ту саму задачу трьома різними способами, ніж розв’язати три-чотири різні задачі. Розв’язуючи одну задачу різними способами, можна за допомогою порівнянь з’ясувати, який з них коротший і ефективніший. Так виробляється досвід.


Узагальнення — це, певно, найлегший і найочевидніший спосіб розширення математичних знань.


Розповідати про сучасну математику без посилання на математику минулого — це те саме, що грати третій акт п’єси, не пояснивши попередньо, що відбувалося в перших двох.


… в якомусь розумінні вища математика простіша, ніж елементарна. Дослідити, наприклад, лісову хащу пішки дуже важко, з літака це робиться простіше.