Механічний рух

Фізика — це наука про природу, про навколишній світ і про те, що в ньому відбувається. Але так як цей світ дуже різноманітний, то відразу говорити про все, тим більше вивчити, буде важко. Ми зупинимось на найпростіших і в той же час найбільш загальних процесах, точніше, на механічному русі.

Усі фізичні явища відбуваються у просторі і часі. І всі вони підпорядковуються певним законам. Фізика і вивчає фізичні явища та властивості матерії — речовини і поля. Якщо тепер уважніше придивитись до тих змін, або ще інакше, процесів, що є навколо нас, то можна помітити, що деякі з них мають спільні ознаки. В результаті чого можна виділити: теплові і світлові, електричні, магнітні та ін. Особливо велику групу утворюють механічні явища.

Основною ознакою і визначенням механічного явища є зміна положення тіла з часом у просторі по відношенню до інших тіл. Немає змісту говорити про механічний рух, не вказавши, по відношенню до чого рухається тіло. Так, книжка, що лежить на столі, нерухома по відношенню до стола, підлоги, будинку, але вона рухома по відношенню до Сонця, зір, чи навіть автомобіля, що проїхав по вулиці. Тому основне поняття механіки є поняття відносності.

Тепер, визначившись, що таке механічний рух, можна ще пильніше придивитись до нього. Адже рух снаряда у стволі гармати і у вільному польоті відрізняються і за формою тої лінії, яку вони описують, тобто, за траєкторією і за характером руху. За траєкторією механічні рухи можна поділити на прямолінійні і криволінійні. За характером рух може бути рівномірним і нерівномірним. Та який би рух не був, його можна описати словами, зобразити графічно, виразити коротко математичною формулою. Так, наприклад, найпростіший механічний рух є прямолінійний і рівномірний.

Рівномірним і прямолінійним рухом називається такий рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.

Ключові слова: , .