LaTeX: створення математичних документів

Доводити те, що LaTeX є кращим за інші системи для створення математичних документів не варто, його треба розглядати як ще один співрівний засіб роботи з документами поряд з продуктами Microsoft Word, OpenOffice, тощо. Кожен з редакторів має свої переваги і недоліки, з якими користувачі стикатимуться під час роботи. Тому важливо розкрити усі засоби, щоб користувач міг зробити вибір щодо власних потреб і вимог.

Передмова

LaTeX (вимовляється «латех») вважається стандартом де-факто для підготовки математичних і технічних текстів для публікації в наукових виданнях.

Більшість систем редагування документів для персональних комп'ютерів працюють за принципом: «What you see is what you get» (Одержуємо те, що бачимо). Вони дають змогу швидко і просто перейти від заданого тексту до його зображення на моніторі. Якщо треба отримати документ високої каліграфічної якості, то поза конкуренцією є редактори іншого типу — так звані компілюючі системи. Саме до таких належить LaTeX.

Рис.1. Логотип LaTeX.

У травні 1977 р. Дональд Кнут (Стенфордський університет) почав розробляти систему підготовки тексту, яка сьогодні відома як TeX (вимовляється «тех») і METAFONT. Головне призна­чення цієї системи — створити документи, які б містили велику кількість математичних конструкцій.

На початку 80-х років Леслі Лампорт (англ. Leslie Lamport) на базі TeX'у створив систему форматування документів LaTeX. На від­міну від інших видавничих систем, які вимагають неабияких зусиль для оформлення створюваних документів, LaTeX, абстраговуючи команди TeX'у, спрощує роботу з текстом, зосереджуючи увагу на його змісті. Всі комп'ю­терні файли для LaTeX'у є текстовими, вони не містять прихованих символів керування. За допомогою цієї си­стеми легко побудувати більшість документів — публікацій, рефератів, звітів, посібників, книг. З LaTeX'ом пов'язані і деякі до­поміжні програми, яких немає у базовому TeX'у.

Редакції наукових журналів рекомендують подавати статті в стандарті LaTeX і приймають їх електронною поштою. Такі документи, не потребують значного корегуван­ня «рукопису» у видавничій справі.

До беззаперечних переваг LaTeX'у належать:

  • якість побудованого документа, який відповідає типографським стандартам (зручні засоби відтворення алфавітного покажчика, списків літератури, графічних об'єктів і таблиць, автоматична нумерація математичних формул, посилань та інших, подібних об'єктів поряд із ефективним механізмом перехресного цитування);
  • можливість встановлення (інсталяції) системи на будь-якому комп'ютері та безкоштовне її розповсюдження;
  • можливість набору вхідного файла у будь-якому текстовому редакторі (на відміну від файла, набраного в редакторі Microsoft Word, LaTeX-файл має невеликий розмір і не потребує додаткової архівації);
  • способи форматування математичних виразів (жодна видавнича система ще не перевершила LaTeX у цій галузі);
  • і на кінець, розвиток абстрактного мислення користувачів, набуття навичок програмування.

На початку 90-х років Франк Міттельбах, Кріс Роулей та Райнер Шкрьопф оголосили про початок роботи над проектом LaTeX 3, метою якого є створення такого формату LaTeX'у, який би доповнювався різноманітними пакетами, які розширюватимуть його функціональні можливості.

Texmaker або приручаємо LaTeX

Texmaker — редактор документів, написаних на мові розмітки LaTeX. Він дозволяє авторові тексту концентруватися на його вмісті, а всі турботи про розміщення тексту движок LaTeX візьме на себе.

Рис.2. Інтерфейс програми Texmaker.

Неважливо, чи є ви новачком в LaTeX, чи навпаки професіоналом — у будь-якому випадку Texmaker спрощує роботу з LaTeX. Він поширюється під ліцензією GPL, працює в Windows, Linux, Unix, і Mac OS X) та відрізняється надзвичайно стабільною роботою.

Поширеною помилкою щодо LaTeX є те, що ним користуються лише ті люди, яким доводиться набирати багато математичних формул. Дійсно, LaTeX хороший при наборі формул, їх зовнішній вигляд виходить професійним, але це не єдине, що вміє LaTeX. Навіть для тих, хто не пов'язаний з науковими текстами, Texmaker стане чудовим помічником. Той факт, що Texmaker дозволяє сконцентрувати увагу на вмісті, не вдаючись до деталей типографії — це те, від чого виграє будь-який письменник, особливо при роботі з об'ємними складно структурованими документами, такими як статті, звіти, методички і книги.

Встановити Texmaker можна або взявши його з сайту розробника. Природно, щоб Texmaker працював, у вас має бути встановлена система LaTeX; рекомендується пакет Tex Live. Ще не зашкодить переглядач вихідних документів та програма перевірки правопису Aspell.

MikTeX

MikTeX є дистрибутивом TeX, спеціально адаптованим для операційної системи Windows. Разом з редактором WinEdt він утворює зручне середовище для верстки наукових публікацій в системі LaTeX на персональних комп'ютерах з ОС Windows.

Підтримує всі можливості ТеХ, зокрема: компіляцію файлів ТеХ, включення в текст графічних об'єктів, виділення тексту кольором, використання різних шрифтів і автоматичну їх генерацію, всі стандартні пакети макросів, зокрема LaTeX, перегляд і перетворення одержаних dvi-файлів в різні формати, можливості набору тексту практично на всіх мовах, включаючи автоматичне розбиття слів на склади для перенесень і т. д.

Джерела:

  • Гарасим Я.С., Романенко А.В., Хапко Р.С. LaTeX: створення математичних документів. Навчальний посібник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. - 140с.
  • TeX & Ukrainian — на цій сторінці ви знайдете інформацію про TeX і його можливі види, а також як його навчити української мови.
  • http://uk.wikipedia.org/wiki/LaTeX — матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
  • http://rus-linux.net/lib.php?name=MyLDP/office/texmaker.html — «Texmaker приручает LaTeX».
  • http://www-sbras.nsc.ru/win/docs/TeX/LaTex2e/docs_koi.html — документація на російській мові до LaTeX2ε.

Ключові слова: , , , .