Google калькулятор

В цій невеличкій статті ми познайомимося з базовими можливостями калькулятора від Google. Можливо ви навіть не підозрюєте, але в поле вводу цієї пошукової системи можна не лише вносити слова/фрази для пошуку. За допомогою цього он-лайн калькулятора, окрім простих арифметичних дій, ви зможете також конвертувати різні величини і навіть обчислювати складні математичні вирази.

Замість листка паперу, звичайного калькулятора, або математичної програми Ви можете вирішити математичні завдання прямо в своєму браузері на сайті Google — https://google.com.ua/. Звичайно, для обчислень можна використовувати стандартну програму-калькулятор, яка, скажімо, включена до складу операційної системи Windows, але в Google калькулятора є одна перевага, яку оцінять не лише школярі, але й студенти — Google знає всі математичні та фізичні константи!

Для того, щоб обчислити що-небудь спочатку зайдіть на сайт https://google.com.ua/, а потім в рядку пошуку наберіть вираз, який слід обчислити:

Обчислюємо (16.97+11.12)*3.7-146

Набравши в рядку пошуку необхідний вираз, тиснемо Пошук. Не забариться відповідь, яка в нашому випадку буде наступною:

Результат обчислень (16.97+11.12)*3.7-146

Але набагато цікавіше буде розглянути приклади складнішого характеру. Отже, що ж уміє і розуміє Google?

Базові арифметичні обчислення

Приведена нижче таблиця містить оператори, що можуть бути вставлені між двома числами, якими вони оперують, тобто три на чотири записується як 3*4.

Позначення Функція Приклад
+ Додавання [ 15.99 + 32.50 + 13.25 ]
- Віднімання [ 79 - 18 - 19 ]
* Множення [ 2 * 3 * 7 ]
/ Ділення [ 378 / 9 ]
^ або ** Піднесення до степеня [ 4^10 ] або [ 4**10 ]
% of Процент (відсоток) від числа [ 15% of 93.45 ]
mod або % Остача (залишок) від ділення [ 15 mod 9 ] або [ 15 % 9 ]
the nth root of корінь n-го степеня [ 4th root of 16 ]
[ cube root of 109 ]
[ square root of 42 ] або
[ sqrt(42) ]

Примітка: для того, щоб помножити числа, ви повинні використовувати символ *. 3*4 буде обчислено коректно, а 3 4 ні.

Складніші математичні обчислення

У своїх обчисленнях ви можете використовувати математичні константи, такі як «e», «pi», «i» (квадратний корінь з -1), і математичні функції. У таблиці показані лише ті функції, які найчастіше використовуються.

Позначення Опис Приклад
! Факторіал [ 5! ]
sin, cos, tan,
sec, csc, cot, і т.д.
Тригонометричні функції (майте на увазі, що аргумент задається в радіанах) [ cos(pi/6) ]
[ cosine(pi/6) ]
arcsin, arccos, arctan, arccsc і т.д. Обернені тригонометричні функції [ arccos(.5) ]
ln Натуральний логарифм [ ln(16) ]
log Логарифм з основою 10 [ log(16) ]
exp Експонента [ exp(16) ]

В наступній таблиці зібрано математичні константи, які часто використовуються:

Назва і опис Приклад
e, основа натуральних логарифмів [ e ]
pi, відношення довжини кола до діаметру [ pi/6 ]
уявне число, i, що є одним з двох квадратних коренів з -1 [ i^2 ]

Джерело: http://www.iland.kiev.ua/news/388/ — Google калькулятор.

Ключові слова: , .