Оформлення математичних виразів для публікацій в Internet'і

В цій статті ми спробуємо навчитися оформляти математичні вирази для подальшої їх публікації на веб-сторінках.

Веб-сторінки готуються з використанням мови (X)HTML, яка досить нескладна. Для цієї мети використовують спеціальні веб-редактори — Adobe Dreamweaver, Aptana Studio (є як безкоштовна, так і платна версія), Nvu (безкоштовний) та ін.

До того ж менш досвідченим користувачам можна скористатися засобами перетворення до HTML-формату документів, створених у середовищі текстових редакторів (Microsoft Office Word, OpenOffice, Word Perfect, тощо). Даний спосіб, окрім, явних переваг, має й недоліки. Так, створений у Word'і текст після перетворення перенасичений зайвим кодом, і, як наслідок, сторінки будуть "важчі", ніж хотілося б.

Ми орієнтуватимемося на те, що ви вирішили набирати математичні вирази в спеціалізованому веб-редакторі (чи просто в Блокноті).

До найпростіших математичних виразів належать ті, написання яких не потребує використання додаткових (спеціальних) теґів мови (X)HTML. До таких формул можна віднести, наприклад,

y = a x + k.

Тут все просто, необхідно лише набрати вираз.

Більш складні формули для написання ті, оформити які можна за допомогою розмітки (X)HTML. Наприклад, одна із формул скороченого множення має вигляд

a2 - b2 = (a - b)(a + b).

HTML-розмітка цієї формули:

a<sup>2</sup> - b<sup>2</sup> = (a - b)(a + b).

Але як записати символи, яких немає на клавіатурі (грецькі літери, спеціальні математичні знаки та ін.)?

Для цього слід використовувати т.з. &-символи. Докладну інформацію про них можна знайти в документації по HTML. В таблиці 1 ви знайдете найбільш вживані математичні символи.

Вигляд Ім'я Опис символу
° &deg; градус
¹ &sup1; верхній індекс - 'один'
² &sup2; верхній індекс - 'два' (квадрат)
³ &sup3; верхній індекс - 'три' (куб)
½ &frac12; дріб - одна друга
¼ &frac14; дріб - одна четверта
¾ &frac34; дріб - три четвертих
&minus; мінус
± &plusmn; плюс-мінус
× &times; знак множення
÷ &divide; знак ділення
ƒ &fnof; знак функції
&hellip; три крапки
&prime; одиничний штріх
&rArr; подвійна стрілка вправо
&hArr; подвійна стрілка вліво-вправо
&part; частковий диференціал
&isin; належить
&prod; послідовність множників
&sum; сума послідовності
&ang; кут
&radic; квадратний корінь
&int; інтеграл
&infin; нескінченість
&cap; перетин
&cup; об'єднання
&asymp; приблизно рівне
&ne; нерівне
< &lt; знак 'менше'
> &gt; знак 'більше'
&le; менше рівне
&ge; більше рівне
&perp; перпендикулярно
&sub; є підмножиною
&sup; є надмножиною

Таблиця 1. Позначення деяких спеціальних математичних символів в HTML.

Нижче наведено таблицю з літерами грецького алфавіту. Для запису їх в HTML-коді слід використовувати шаблон &англійська_назва_літери;. Якщо назва літери грецького алфавіту починається з малої літери, то у браузері (веб-оглядачі) буде відображатися мала грецька літера, а якщо велика літера, то — велика (наприклад, Γ, γ — &Gamma; та &gamma; відповідно).

Друковані літери Укр. назва літери Англ. назва літери
Α α альфа alpha
Β β бета beta
Γ γ гама gamma
Δ δ дельта delta
Ε ε епсилон epsilon
Ζ ζ дзета zeta
Η η ета eta
Θ θ тета theta
Ι ι йота iota
Κ κ капа kappa
Λ λ лямбда lambda
Μ μ мю mu
Ν ν ню nu
Ξ ξ ксі xi
Ο ο омікрон omicron
Π π пі pi
Ρ ρ ро rho
Σ σ сігма sigma
Τ τ тау tau
Υ υ іпсілон upsilon
Φ φ фі phi
Χ χ хі chi
Ψ ψ псі psi
Ω ω омега omega

Таблиця 2. Грецький алфавіт.

Зауважте, що записувати ці слова треба строго дотримуючись регістру букв. Бо, наприклад, запис &ALPHA; не дасть бажаного результату.

Але, як бути, коли перед нами функція y = k / x. Звичайно, можна вийти з цієї ситуації вище згаданим способом. Проте він ненаочний. В цьому легко переконатися оформляючи великі формули. Ну, наприклад, чи одразу в рядку

Sn = ( 2a1 + d (n-1) )n / 2

ви впізнали суму n перших членів арифметичної прогресії?

Можливий випадок, коли звичний (шкільний) запис виразу просто неможливий. Спробуйте записати, наприклад, формулу

math_968_4a106a0a304526d5b6846e435cccf48c

і Ви зрозумієте, що я маю на увазі.

Як ви уже, мабуть, здогадались, рішення просте та очевидне — замінити текст малюнком. Для цього дану формулу слід написати (намалювати) в будь-якому графічному редакторі та зберегти в форматі gif, jpg чи png. Звичайно, що до цієї справи при значних об'ємах робіт варто підійти з розумом і використовувати спеціалізовану програму для набору формул. Серед он-лайн редакторів формул я б порекомендував вам подивитися на LaTeX Equation Editor for the Internet. Він генерує дуже красиві формули-картинки.

(Нагадаю, що створений малюнок вставляється в потрібному місці веб-сторінки за допомогою тегу <img>).

Для тих, хто має хоча б базові навички у веб-програмуванні, а точніше знайомий з PHP (скриптова мова програмування), раджу звернути увагу на проект http://www.xm1math.net/phpmathpublisher/ — інструмент для веб-публікації математичних документів, який може бути легко використаний на сайтах, блоґах, форумах.

Розглянемо деякі атрибути <img>. Обов'язковим атрибутом є src. Він містить ім'я файлу (малюнку) з потрібною нам формулою. Атрибути width (ширина) і height (висота) необов'язкові. Атрибут alt також необов'язковий, проте він убезпечує від ситуації, коли користувачем вимкнута можливість завантаження малюнків або, коли малюнок не завантажився. В такому випадку на місці малюнка буде написаний текст зазначений в атрибуті alt.

Гарних Вам починань. Щасти!

Ключові слова: , , .