Малюнки до стереометричних задач

Малюнки до стереометричних задачОсобливо важливу роль під час розв'язування стереометричних задач відіграють малюнки. Але малюнок тут — не мета, а тільки допоміжний засіб. Якщо учень може розв'язати задачу без малюнка, він може його й не виконувати.

Розв'язання переважної більшості стереометричних задач, поданих в учнівських навчальних посібниках, бажано супроводити малюнками. Треба намагатись, щоб малюнки були правильними, наочними і щоб їх легко можна було виконувати. Іноді вважають, що учнівські малюнки до стереометричних задач повинні бути також повними і метрично визначеними. Однак не слід вимагати виконувати такі малюнки до кожної задачі. До тієї самої задачі можна пропонувати той чи інший малюнок.

Деякі вчителі різні просторові фігури іноді зображають на частинах площини. В окремих випадках можна малювати не всю просторову фігуру, а її осьовий переріз або одну з кількох секцій, або лінію перетину фігур. Не обов'язково малювати всі вектори, про які йдеться в розв'язанні задачі. Замість кулі, вписаної або описаної навколо многогранника, можна малювати коло великого круга, а в деяких випадках — тільки центр і окремі точки її поверхні.

У зошитах учні можуть виконувати малюнки олівцем, але зобов'язувати всіх малювати тільки олівцем було б неправильно. Непогано, коли окремі учні малюють ручкою або фломастерами. Малюючи на дошці, можна використовувати різноколірну крейду, особливо під час розв'язування задач на комбінації тіл, на побудову. Звичайно пропонують учням користуватись лінійкою та іншими креслярськими інструментами. Але треба, щоб вони вміли малювати і від руки.

Виконуючи малюнки до стереометричних задач, слід дотримуватись правил і вимог, встановлених у кресленні. Зокрема слід використовувати такі види ліній:

  • суцільна основна,
  • суцільна потовщена,
  • суцільна тонка,
  • штрихова,
  • штрихпунктирна.

Суцільними основними обводять лінії видимого контура фігури, потовщеними користуються для виділення тієї чи іншої частини фігури, суцільні тонкі використовують як розмірні і виносні лінії, для штриховки тощо. Штриховими малюють лінії невидимих контурів, штрих пунктирними — осьові та центральні лінії.

Не слід штриховку (перерізів) робити штриховими лініями, не треба розривати розмірні лінії. Еліпси можна малювати від руки або за допомогою спеціальних лекал.

На малюнках можна позначати значення довжин, величини кутів, прямі кути, рівні відрізки тощо. Букви і цифри слід писати так, щоб вони не перетинали ліній.

Джерело: Г. П. Бевз. «Методика розв’язування стереометричних задач». Київ 1988.

Ключові слова: , .