Вислови Рене Декарта про математику, логіку


… у математичних науках є дуже вдалі винаходи, здатні принести велику користь, задовольняючи любов до знань, полегшуючи всі ремесла і скорочуючи працю людини.


… арифметика і геометрія значно достовірніші, ніж усі інші науки, а саме — предмет їх настільки зрозумілий і простий, що вони зовсім не потребують ніяких припущень, які досвід може піддати сумніву, а цілком складаються з послідовного виведення міркуваннями.


З найбільшим бажанням я займався арифметикою і геометрією, бо вони вважались тоді найпростішими з усіх наук і немовби дверима для всіх останніх.

Ключові слова: .