Метод координат

Поняття прямокутної системи координат Рене Декарт на площині вперше з'явилося в геометрії ще до початку нашої ери. З її допомогою математик Олександрійської школи Аполлоній визначав і вивчав криві другого порядку — еліпс, гіперболу і параболу.

У XVIII столітті французький філософ і математик Р. Декарт (і одночасно з ним П. Ферма) ввів правило вибору знаків в прямокутній системі координат і заклав основи аналітичної геометрії на площині — розділу математики, що встановлює зв'язок між алгеброю і геометрією.


Роботи Декарта були підготовлені роботами його співвітчизника Ф. Вієта, який вперше ввів в алгебру літерні позначення (як відомих, так і невідомих величин).

Аналітична геометрія зіграла важливу роль у розвитку поняття числа: завдяки правилу вибору знаків координат від'ємні числа, які не визнавала більшість математиків середньовіччя одержали наочне зображення і остаточно утвердилися в математиці.

Згодом застосування прямокутної декартової системи координат зіграло вирішальну роль при затвердженні в математиці комплексних чисел.

Джерело: А.Г. Цыпкин. Справочник по математике, 1983, Москва «Наука».

Ключові слова: , , , .