Школа майбутнього (експеримент)

Пропозиція загальноосвітнім школам щодо участі у експерименті зі створення якісно нової навчально-виховної системи вільного  саморозвитку  учнів.

Школа майбутнього (експеримент)

Пропонується протягом кількох наступних років на базі 5-7 шкіл одного з міст України в експериментальному режимі впровадити якісно нову педагогічну технологію замість класно-урочної системи.

Експеримент має довести, що нова технологія гарантовано забезпечує всім школярам значно більш високий рівень моральної вихованості, інтелектуального, емоційного і фізичного розвитку, а головне — формує у них високий рівень готовності до різнобічного і постійного САМОВДОСКОНАЛЕННЯ впродовж шкільних років і подальшого життя. Модель такої школи викладена у книзі Г.Р. Кандибура «Школа, яка змінить Світ», з якою можна ознайомитися на сайті kandibur.com (рос.).

Нова модель загальноосвітньої школи, після її апробації в експериментальних школах Дніпропетровська, може бути запропонована для масового впровадження в різних регіонах України.

Експеримент має послідовно пройти три етапи.

І-й етап передбачає повну заміну форми організації навчально-виховного процесу, але без суттєвих змін щодо змісту освіти. На цьому етапі має відбутися поступова трансформація класно-урочної системи в принципово нову систему (ТрейЛі). Це відбуватиметься шляхом послідовного впровадження більше як півтора десятка інноваційних елементів і, в той же час, поступової відмови від більше 10 елементів класно-урочної системи.

У перебігу ІІ-го етапу відбудеться повна перебудова змісту освіти.

На ІІІ-му етапі експериментальні школи мають перетворитися у Школи-Центри. Школа-Центр — це нова соціокультурна інституція, яка забезпечує комплексне безперервне психолого-педагогічне супроводження розвитку дитини, починаючи з внутрішньоутробного періоду, і яка сприятиме різнобічному саморозвитку кожної особистості за місцем її проживання упродовж усього її життя.

Сьогодні ми пропонуємо організацію експерименту в межах І-го етапу. Це найбільш важливий етап, який визначатиме успіх наступних етапів.

Цей етап сам має пройти крізь три періоди («перевали»).

На 1-му «перевалі» впроваджуються 11 інноваційних елементів. На 2-му і 3-му «перевалах» ці елементи продовжують розвиватися й набувати нових якостей, а також додаються ще кілька інноваційних елементів.

Кожен з трьох «перевалів» може тривати 6-9 місяців. Тобто, І-й етап може бути реалізовано за 1,5-3 навчальних роки.

Як невід'ємну й надзвичайно важливу частину експерименту слід розглядати підготовчий етап, який теж може тривати 6-9 місяців, і за результатами якого мають бути підготовлені всі необхідні додаткові дидактичні матеріали для 1-го «перевалу», підготовлені вчителі до впровадження відповідних інновацій, розроблено докладний план проведення експерименту, оформлена заявка і одержано дозвіл на проведення експерименту у Міністерстві освіти і науки України.

Георгій Романович Кандибур, м. Дніпропетровськ

Сайт: http://kandibur.com/

Ключові слова: .