Давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном

Розв'яжіть кросворд і знайдіть таємне слово — давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном.

Кросворд Давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном
  1. 1. Багатогранник, одна з граней якого — плоский багатокутник, а інші грані — трикутники зі спільною вершиною, що не лежить у площині основи.
  2. 2. Багатокутник з чотирма сторонами, які не лежать на одній прямій і не перетинаються.
  3. 3. Границя відношення приросту функції до приросту її аргументу коли приріст аргументу прямує до нуля (якщо така границя існує).
  4. 4. Геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо однієї сторони.
  5. 5. Комбінація математичних знаків, що виражає яку-небудь залежність.
  6. 6. Математичне твердження, істинність якого встановлено шляхом доведення.
  7. 7. Відрізок, який з’єднує яку-небудь точку кола, кулі чи сфери з центром, а також довжина цього відрізка.