Реферати сторінка 2

Увага! Матеріали отримано з відкритих джерел та розміщено виключно з метою ознайомлення без цілей комерційного використання.

 • Слуцький Євген Євгенович (1880—1948) — економіст, статистик і математик

  Найбільш видатним економістом-математиком, який справив величезний вплив на розвиток сучасних економіко-математичних досліджень, був Є. Слуцький (1880—1948), викладач Київського комерційного інституту (1913—1926).

 • Мирон Зарицький — один із фундаторів української математичної культури у західноукраїнському краї

  Коло зацікавлень вченого не замикалося тільки математикою. Він був добре обізнаний з природничими науками, світовою літературою, філософією, захоплювався поезією. Володів вільно польською, німецькою і російською мовами. Наука була для М. Зарицького хлібом насущним, потребою і насолодою, працею і відпочинком. Недаремно М. О. Зарицького називали «поетом формул».

 • Глушков Віктор Михайлович (1923—1982) — математик, кібернетик

  У науковій творчості В. М. Глушкова можна вирізнити такі основні напрямки:

  • дослідження в галузі сучасної алгебри;
  • розробка теорії автоматів та електронних обчислювальних машин;
  • створення ЕОМ і систем їх математичного забезпечення;
  • дослідження в галузі економічної кібернетики;
  • автоматизація проектування;
  • розробка теорії автоматизованих систем керування та систем обробки даних;
  • дослідження в галузі штучного інтелекту.
 • Глушков Віктор Михайлович — вчений, кібернетик, математик (24.08.1923 — 30.01.1982)

  Видатний учений двадцятого століття, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки, ініціатор і організатор реалізації крупних науково-дослідних програм створення проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів для інформатизації, комп'ютеризації і автоматизації господарської і оборонної діяльності країни. Глава наукової школи кібернетики. Лауреат Ленінської і державних премій. Дійсний член АН СРСР, АН УРСР. Почесний член багатьох іноземних академій. Опублікував понад 500 наукових робіт, у тому числі 30 монографій.

 • Стефан Банах

  Багато його результатів стали класичними i входять до підручників та монографій з функціонального аналізу. Деякі роботи стосуються теорії звичайних диференціальних рівнянь (Банахове середнє), теорії функцій комплексного змінного та ін. Основні твори (зокрема «Теорія лінійних операторів», «Диференційне та інтегральне числення») опубліковано польською, французькою i українською мовами.

 • Микола Андрійович Чайковський. Життя для народу

  Микола Андрійович Чайковський — це наша історія і разом з тим наша сучасність. Здається, ще зовсім недавно студенти слухали його змістовні лекції, а колеги по роботі були свідками його невичерпної енергії, невтомного творчого пошуку, розмаїття інтересів, активної участі у громадському житті. Вже перебуваючи на пенсії, в 1967 та 1969 pp., він виступає перед студентами із спогадами про своїх соратників — видатних українських математиків Володимира Левицького та Мирона Зарицького, робить ґрунтовну доповідь «Розвиток математики у Львівському університеті від початку його заснування». У 1968 p. він виступає з доповіддю про науковий доробок і громадську діяльність видатного українського фізика Івана Пулюя на науковій конференції, присвяченій його пам'яті, що відбулася у Львівському університеті.

 • Піфагор. Історична довідка

 • Франсуа Вієт

  Франсуа Вієт — французький математик, поклавший початок алгебрі як науці про перетворення виразів, про розв’язування рівнянь у загальному вигляді, утворювач буквенного обчислення.

 • Використання графічного способу при розв’язанні математичних задач

  Показати роль графічної моделі як важливого засобу виявлення різних схованих залежностей між величинами задачі, розв'язуваної різними способами.

 • Виникнення геометрії

  За переказами, біля входу до Академії Платона було написано «Та не ввійде сюди ніхто з тих, хто не знає геометрії». З найдавніших часів геометрія вважалася однією з важливих компонент будь-якої освіти взагалі. Насамперед що таке геометрія?