Початки комбінаторики

Принцип добутку і принцип суми. Розміщення з повтореннями. Розміщення та перестановки без повторень. Комбінації без повторень. Перестановки з повтореннями. Комбінації з повтореннями. Формули включень і виключень. Біноміальні коефіцієнти.

Попередній перегляд

В попередньому перегляді деякі фрагменти можуть показуватися невірно. В текстовому редакторі Microsoft Word (чи LibreOffice) документи відображаються краще.