Числові послідовності (9 клас)

Мета: Введемо поняття арифметичної та геометричної прогресії, нескінченно спадної геометричної прогресії. Сформулюємо властивості цих прогресій. Виведемо формули n-го члена та суми перших n-членів арифметичної та геометричної прогресії. Суми нескінченної спадної прогресії. Навчимось розв’язувати вправи і задачі на застосування вивченого матеріалу та прикладні задачі.