Основи диференціального та інтегрального числення. Диференціальні рівняння

План лекції

  • Похідна функції.
  • Диференціал функції.
  • Основи інтегрального числення.
  • Диференціальні рівняння.
  • Загальний та частковий розв'язок диференціяльного рівняння.
  • Диференціальні рівняння з розділеними змінними і зі змінними, які можна розділити.
  • Диференціальні рівняння другого порядку. Моделювання фізико-хімічних та біологічних процесів лінійними однорідними диференціальними рівняннями.