Для вчителя

Матеріал на цій сторінці буде цікавий передовсім вчителям. Уроки, завдання, сценарії для виховних заходів та корисні для вчителів посилання на веб-ресурси.

 • «Майстер-Тест» для тестування за допомогою онлайн тестів

  Майстер-Тест — це безкоштовний інтернет сервіс, який намагається задовольнити потреби кожного, хто хоче використовувати інтернет для перевірки знань за допомогою тестів та підготовки студентів та учнів до проходження тестів.

  Основна мета ресурсу:

  1. Дати можливість легко створювати онлайн тести, використовуючи сучасні технології.
  2. Тестувати учнів / студентів в режимі онлайн.
  3. Створювати тренувальні тести, які можна проходити без підключення до мережі інтернет.
 • Вивчення теореми косинусів в шкільному курсі геометрії

  Автор: Якушев Анатолій Володимирович (Вчитель математики та інформатики, вища категорія, вчитель-методист. Педагогічний стаж — 30 років).

  Досить часто при розв’язуванні різноманітних задач математики, і не тільки математики, доводиться застосовувати теорему косинусів. Свідоме засвоєння цієї теореми учнями є важливим аспектом навчального процесу.

  В даній розробці пропонується ще один підхід вивчення теми «Теорема косинусів» в курсі геометрії 9 класу.

 • Ще раз про рівняння прямої

  Автор: Якушев Анатолій Володимирович (Вчитель математики та інформатики, вища категорія, вчитель-методист. Педагогічний стаж — 30 років).

  Вперше в шкільному курсі математики рівняння прямої виводиться в 8 класі після розгляду початкових питань теми «Декартові координати на площині» (Погорєлов О.В. Геометрія. Підручник. для 7 — 9 кл. — К.: Школяр, 2004.). Рівняння отримують у вигляді ax + by + c = 0. Далі учням пропонуються задачі, в яких потрібно знайти рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. При знаходженні цих рівнянь доводиться розв’язувати систему двох рівнянь з трьома невідомими. Одна з таких задач розв’язана в підручнику, при цьому, щоб отримати остаточне рівняння, відбувається скорочення рівняння на с без пояснення можливості такого скорочення. Щоб позбутись цієї та інших незручностей пропонується іншій підхід вивчення питання, пов’язаного з рівняннями прямої і її властивостями...

 • Показникова функція (урок в комп’ютерному класі)

  Автор: Якушев Анатолій Володимирович.

  Сучасні комп’ютерні технології дозволяють більш ефективно вивчати окремі теми шкільного курсу математики. Розглянемо застосування одного з найпоширеніших програмних засобів — електронної таблиці Microsoft Office Excel для вивчення властивостей елементарних функцій, використовуючи графічні можливості цього продукту...

  Мета:

  • засвоєння учнями поняття показникової функції, її властивостей;
  • формування та розвиток графічної культури учнів;
  • виховувати кмітливість, увагу, спостережливість, акуратність та точність виконання дій при роботі з комп’ютером.
 • Математичні розваги (завдання для початкових класів)

  Мета: виховувати у дітей зацікавленість до математичних завдань, зацікавити їх дотепними іграми, логічними задачами з елементами гумору, викликати радість пізнання.

 • Подорож до країни ввічливості та доброти (урок)

  Мета: узагальнити знання учнів про правила поведінки вдома, в школі, в громадських місцях, виховувати шанобливе ставлення до старших, батьків, виявляти піклування про молодших, слабших.

 • Сценарій виховного заходу («Брейн-ринг»)

  Мета: повторити і узагальнити знання учнів з математики; розвивати логічне мислення, вміння знаходити вихід із нестандартної ситуації; виховувати увагу, самостійність, потяг до знань. Виховувати у дітей зацікавленість до математичних завдань, зацікавити їх логічними задачами з елементами гумору.